Szczuczyn - Tereny inwestycyjne

Zainwestuj u nas

Dlaczego Szczuczyn?

- Dysponujemy terenami w pełni uzbrojonymi w media
(energia elektryczna, woda, kanalizacja deszczowa i sanitarna),
- Oferujemy maksymalny poziom zwolnień podatkowych
(Szczuczyn to Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej),
- Udzielamy zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych,
- Jesteśmy zlokalizowani w dogodnym układzie komunikacyjnym
(węzeł tranzytowy na trasie Via Baltica – Warszawa/Suwałki, Białystok/Olsztyn),
- Proponujemy atrakcyjną cenę gruntu,
- Zapewniamy przyjazną i pomocną administrację lokalną
(6 miejsce w Rankingu Samorządów 2014 dziennika „Rzeczpospolita”).

Pełne uzbrojenie terenów inwestycyjnych

•    Przyłącze energetyczne NN o mocy 1 MW z możliwością rozbudowy do 3 MW
•    Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy o 200-315 mm
•    Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy o 315-500 mm
•    Sieć wodociągowa o średnicy o 160 mm
•    Światłowodowa magistrala informatyczna
•    Nawierzchnia drogowa
- Konstrukcja nawierzchni KR3
- Szerokość jezdni – 6,0 m
- Szerokość chodników – 2,0 m
- Szerokość zjazdów na działki – 5,0 m

© Wszystkie prawa zastrzeżone. Szczuczyn - tereny inwestycyjne