Szczuczyn - Tereny inwestycyjne

Położenie

Dobra lokalizacja to nasz atut

Nasze tereny inwestycyjne położone są na skrzyżowaniu dwóch ważnych arterii komunikacyjnych:
- Drogi międzynarodowej E61 z Warszawy do Helsinek tzw. „Via Baltica”,
- Drogi krajowej nr 58 obsługującej ruch z Podlasia w kierunku Mazur.

Dzięki temu twoja firma będzie „zawsze po drodze”.

© Wszystkie prawa zastrzeżone. Szczuczyn - tereny inwestycyjne